Twijfel over een nota, er klopt iets niet. Wat doe je dan?

“Laatst heb ik een behandeling ondergaan in een kliniek. Toen ik de nota hiervan onder ogen kreeg, had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Al die codes van behandelingen… Het waren er wel erg veel. En de behandeling duurde niet eens heel lang. Klopt dat wel!?”

Wie moet je bellen als je denk dat de nota niet klopt?
Een klant van FBTO belde met deze vraag. Hij heeft twijfels over de nota. Helaas kon FBTO hier niet mee helpen. De klant moest contact opnemen met de zorgverlener, de kliniek. Waarom? FBTO kon niet checken welke behandelingen echt zijn uitgevoerd. Logisch, want FBTO was er niet bij. Maar de klant is hier de dupe van. Het gaat ten koste van zijn eigen risico. En FBTO vergoedt een hoger bedrag dan nodig. Dat is nadelig voor de premie.

Maar de zorgverlener heeft zelf de nota opgestuurd…
“En juist over die nota heb ik mijn twijfels. Nu moet ik het aan de zorgverlener vragen. Geeft de zorgverlener wel een eerlijk antwoord? Hoe moet ik weten of de nota echt niet klopt?” Een terechte vraag van de klant.

De twijfel van de klant was terecht
De nota klopte niet. Er was een vergissing gemaakt. Op de nota stond een code teveel. Het bedrag wat de kliniek in rekening bracht is dus te hoog. Er volgt een excuus en een aangepaste nota. Het eigen risico dat de klant had moeten betalen gaat nu ook naar beneden. Maar om dit te regelen, had de klant graag meer hulp gewild van FBTO.

Wat vind jij?
FBTO is benieuwd hoe ze klanten beter kan helpen in dit soort situaties. En wat klanten er zelf aan kunnen doen.

FBTO moet:

Klanten van FBTO moeten:

35 reacties op dit onderzoek

miss2M
Ontdekker 1 jaar geleden
miss2M
FBTO zou ervoor moeten zorgen dat klachten meteen naar de NZa gestuurd worden om uit te zoeken èn ervoor moeten zorgen dat de klachten daar ik behandeling worden genomen. Zeg maar, een controle op het controleapparaat.
Martin_Brouwer
Ontdekker 1 jaar geleden
Martin_Brouwer
Ja, de consument is degene die de nota moet (kunnen) controleren en bij fouten of twijfel appelleren bij de Zorgverlener. Bij een verschil van mening zou FBTO de verzekerde moeten/kunnen begeleiden waar klachten over de zorgnota kunnen worden gedeponeerd.
Volgens mij is dit in ieders belang!!
Eddie
Gids 1 jaar geleden
Eddie
Controleren, en bij twijfel de FBTO informeren, die dan zelf bij de behandelaar reclameert
Door deze ten onrechte nota's gaan de zorgkosten omhoog .Ook mijn eigen risico is in het geding. Laat een ieder krijgen waar hij recht op heeft. Je kijkt toch ook of het klopt wat je bij de bakker en de slager betaald!!!
HansT.
Gids 1 jaar geleden
HansT.
Het huidige systeem is achterhaald en zeer fraude gevoelig.
Uit onderzoeken en publicaties is gebleken dat er zorgverleners zijn die bewust meer declareren dan zij mogen en zij gaan er van uit dat de patiënt de nota niet te zien krijgt en de zorg verzekeraar zonder controle de nota uitbetaald.
DIT MOET VERANDEREN.
1) de nota binnen 2 maanden na behandeling worden ingediend.
2) de nota moet EN naar de zorg verzekeraar EN naar de patiënt worden gestuurd.
3) de nota word betaald indien de patiënt niet binnen 4 weken heeft gereageerd.
4) is de patiënt het niet eens met de nota dan moet deze word geblokkeerd tot dat er overeenstemming is over de nota.
5) bij het niet bereiken van overeenstemming zou een consumenten organisatie kunnen worden ingeschakeld om een bindend oordeel te geven.
douwe
Ontdekker 1 jaar geleden
douwe
Ik vind dat wij als gebruikers en klanten van de gezondheidszorg een plicht hebben om de nota's te controleren. Wij betalen, links- of rechtsom, dit systeem. En elk jaar gaat het eigen risico omhoog, een eind aan deze trend is nog niet in zicht. Verzekeraars moeten zelf ook meer controleren. Steekproeven. In zo'n steekproef kan de verzekeraar ook meerdere nota's combineren. Datamining!
In zo'n onderzoek kun je eenvoudig vaststellen hoeveel een zorgverlener declareert. Nog mooier zou zijn om dit over verzekeraars te doen. Als een zorgverlener 4 mensen in dienst heeft en voor 800 uur per maand declareert.....dan klopt er iets niet. Dit soort metadata kan eenvoudig uit de nota's gehaald worden. Alles is gecodeerd. Waarom doen verzekeraars dit niet?
rattaplan
Verkenner 1 jaar geleden
rattaplan
Helemaal eens met HansT.
De patiënt is niet in staat om een zorgnota goed te kunnen controleren. Niet bekend is wat de tarieven zijn. Welke (be)handelingen er mogen worden gedeclareerd etc. etc.
Hiervoor dient de zorgverzekeraar te zorgen. Het is eigenlijk van de zotte dat dit nu niet al standaard gebeurd..
En dan nog gek vinden dat er miljoenen gefraudeerd wordt. De tijd dat we elkaar op onze mooie ogen kunnen geloven is wel voorbij.

Maargoed ik snap wel wat er achter zit.. De controle invoeren zou ook weer miljoenen gaan kosten aan arbeidsplaatsen e.d.
In deze tijd van bezuinigen natuurlijk not done. Ook niet als het miljoenen oplevert.
Goed de rekeningen worden toch wel betaald en als er tekort ontstaat verhogen we toch gewoon de premies weer en het eigen risico.
mlambooij
Ontdekker 1 jaar geleden
mlambooij
Het is in ieders belang -en dus ook van de individuele klant- dat de verzekeraar niet ten onrechte teveel betaald. De individuele klant weet als beste wat voor behandeling hij heeft gehad. De factuur zou voor hem begrijpelijk moeten zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Het is in het belang van de verzekeraar dat deze de klant helpt de factuur te controleren voor zover de zorgverlener een onvoldoende duidelijke factuur stuurt.
johnpouw
Pionier 1 jaar geleden
johnpouw
Het is evident dat de faktuur in overeenstemming moet zijn met de gegeven behandeling. De praktijk leert dat niet alle zorgverleners zorgvuldig zijn en het soms niet zo nauw nemen. Enerzijds mag een verzekerde van zijn zorgverzekeraar passende ondersteuning verwachten bij twijfel over de faktuur. Anderzijds beschikt de zorgverzekeraar (terecht) in het kader van de privacy niet over de medisch inhoudelijke gegevens om een inhoudelijke check te kunnen doen bij de zorgverlener. In het algemeen beschikt - met uitzondering de medisch adviseur - de medewerker van een zorgverzekeraar niet over inhoudelijke medische kennis om de faktuur inhoudelijk te beoordelen in relatie tot de gegeven behandeling. Advies is om een zorgloket op te zetten met medisch inhoudelijk deskundige medewerkers (bijvoorbeeld een medisch codeur) die met toestemming van de verzekerde de faktuur met de zorgverlener bespreekt. Springt een zorverlener eruit, dan is een melding bij de NZa gerechtvaardigd.
Jan Willem
Pionier 1 jaar geleden
Jan Willem
De verzekeraar kan steekproefsgewijs bij de verzekerde informeren of de gedeclareerde punten zijn verricht. De verzekeraar dient dan wel dit in begrijpelijke taal te vragen en niet klakkeloos de codes voor te leggen. Deze codes zijn voor een leek niet te begrijpen. Tevens moeten de verzekeraars controleerbare codes afspreken met de zorgverlener. Ook de zorgverlener kan de zorgvrager helderheid verschaffen omtrent de voor hem gebruikte codes, door bv net als in een hotel bij het gebruiken op de rekening vragen om autorisatie van de gast.
pcbing
Gids 1 jaar geleden
pcbing
FBTO kan niét van elke verzekerde de kennis verwachten die soms nodig is bij het doorgronden van nota's van de uitgebreidere medische behandelingen. FBTO moet de klant desgevraagd behulpzaam zijn met het specificeren van de codes. Ook moet FBTO er dan de onterecht in rekening gebrachte kosten uitvissen en dit rechtstreeks met de zorgverlener verrekenen. Dán ben je pas klantgericht bezig. Een eigen risico kan opraken dus uiteindelijk wordt FBTO hier zelf ook beter van.
jwillemse
Pionier 1 jaar geleden
jwillemse
Het lijkt mij niet meer dan logisch dat nota's op correctheid worden gecheckt.
Dat is niet iets wat FBTO kan doen, want die was inderdaad niet bij de behandeling..

Maar waarom houdt FBTO de nota niet 14 dagen vast (nog niet betalen) en stuurt de klant een e-mail met de nota en twee buttons (link) waarmee de klant aangeeft dat de nota klopt of dat er (misschien) iets niet klopt.
Reageert de klant niet binnen 14 dagen, dan betaalt FBTO de nota. Komt er toch een twijfel, dan loopt het proces zoals het nu ook loopt.

Geeft de klant aan dat er (misschien) iets niet klopt dan betaalt FBTO de nota niet totdat er duidelijkheid over is. FBTO laat de zorgverlener weten dat de klant aangeeft dat er iets niet klopt en dan is het aan de zorgverlener om meer duidelijkheid te geven.

Dit moet je natuurlijk niet gaan doen voor iedere nota. Maar stel een drempelbedrag in van bijvoorbeeld € 1000. Alles daarboven moet door de klant worden goedgekeurd.
(Of wordt bij geen reactie van de klant binnen 14 dagen betaald)
habijma
Ontdekker 1 jaar geleden
habijma
Fouten in zorgnota's is OOK verantwoordelijkheid van de klant. Je kunt niet van een verzekeraar verwachten dat die precies weet welke handelingen zijn uitgevoerd. Als een klant zich zorgen maakt over zijn eigen risico, zul je zelf mee moeten kijken naar de juistheid van een declaratie. Dit doe je ook als je een deuk in je auto rijdt, dan controleer je zelf ook of het juist is.
habijma
Ontdekker 1 jaar geleden
habijma
jwillemse schreef:

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat nota's op correctheid worden gecheckt.
Dat is niet iets wat FBTO kan doen, want die was inderdaad niet bij de behandeling..

Maar waarom houdt FBTO de nota niet 14 dagen vast (nog niet betalen) en stuurt de klant een e-mail met de nota en twee buttons (link) waarmee de klant aangeeft dat de nota klopt of dat er (misschien) iets niet klopt.
Reageert de klant niet binnen 14 dagen, dan betaalt FBTO de nota. Komt er toch een twijfel, dan loopt het proces zoals het nu ook loopt.

Geeft de klant aan dat er (misschien) iets niet klopt dan betaalt FBTO de nota niet totdat er duidelijkheid over is. FBTO laat de zorgverlener weten dat de klant aangeeft dat er iets niet klopt en dan is het aan de zorgverlener om meer duidelijkheid te geven.

Dit moet je natuurlijk niet gaan doen voor iedere nota. Maar stel een drempelbedrag in van bijvoorbeeld € 1000. Alles daarboven moet door de klant worden goedgekeurd.
(Of wordt bij geen reactie van de klant binnen 14 dagen betaald)Prima voorstel! In principe kan dit voor alle declaraties gelden, wat is het probleem dat een zorgverlener 2 weken moet wachten op betaling? Juist de kleine nota's hebben impact op je eigen risico.
BMWeetje
Gids 1 jaar geleden
BMWeetje
Eens met voorstel HansT.
Aanvullend moeten verzekerden de beschikking krijgen over een verklaring van de coderingen, zodat direct te zien is wat er in rekening is gebracht en er geen vragen gesteld hoeven te worden over de coderingen.
Fransvanrooij
Gids 1 jaar geleden
Fransvanrooij
Ik heb geantwoord dat klanten de nota moeten checken. Maar dat kan alleen als je als klant kunt begrijpen wat er op de nota staat. Daar mankeert nogal eens wat aan. Ik pleit er dus voor dat er een doorzichtig systeem ontstaat waardoor ook leken kunnen begrijpen wat er betaald moet worden en waarvoor. Dat zal uiteindelijk aan de andere kant, dus bij de zorgaanbieders, tot minder werk leiden, omdat nota's dan eenvoudiger dun nu zijn op te maken.
Frans van Rooij
taapoemoh
Pionier 1 jaar geleden
taapoemoh
ik heb door zknhuis voorgeschreven mdicijnen opgehaald bij de apotheek en de cholesterol meds geweigerd, de andere wel genomen. heb geen rekening gehad die gaat naar de fbto, dus ik weet niet wat daar op komt te staan. ik zou dus bij -mijn fbto- moeten kunnen zien wat er precies allemaal op de rekening staat en dat geldt dus voor alle rekeningen
theokrins
Gids 1 jaar geleden
theokrins
Dit is een lastige vraag. In de eerste plaats moet je als client zelf even goed naar de nota kijken, maar die is vaak lastig te interpreteren. Daar ligt in de eerste plaats al een punt van aandacht. De nota zou goed leesbaar moeten zijn, zodat een check ook mogelijk is door een client.

De volgende vraag is wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de juistheid van de nota. Daar ligt de primaire verantwoordelijkheid.

Hoe kan verder FBTO de juistheid vaststellen? Kan hiervoor iets worden geregeld met de zorgverleners, liefst digitaal, waarbij de client dan ook een paraaf zet voor gezien. Dat is dan ook een extra check, zeker als de client eventueel commentaar kwijt kan.
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
Martin_Brouwer schreef:

Ja, de consument is degene die de nota moet (kunnen) controleren en bij fouten of twijfel appelleren bij de Zorgverlener. Bij een verschil van mening zou FBTO de verzekerde moeten/kunnen begeleiden waar klachten over de zorgnota kunnen worden gedeponeerd.
Volgens mij is dit in ieders belang!!Alle nota's die wij krijgen van zorgverleners komen in je declaratieoverzicht te staan. Daar kun je ze zelf bekijken en controleren. Twijfel je over de juistheid van een nota? Dan neem je contract op met de zorgverlener voor uitleg.

We vragen ons nu af hoe we de klant in dit proces beter kunnen begeleiden.

Misschien heb je daar ook nog een idee over?

Monique
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
douwe schreef:

Ik vind dat wij als gebruikers en klanten van de gezondheidszorg een plicht hebben om de nota's te controleren. Wij betalen, links- of rechtsom, dit systeem. En elk jaar gaat het eigen risico omhoog, een eind aan deze trend is nog niet in zicht. Verzekeraars moeten zelf ook meer controleren. Steekproeven. In zo'n steekproef kan de verzekeraar ook meerdere nota's combineren. Datamining!
In zo'n onderzoek kun je eenvoudig vaststellen hoeveel een zorgverlener declareert. Nog mooier zou zijn om dit over verzekeraars te doen. Als een zorgverlener 4 mensen in dienst heeft en voor 800 uur per maand declareert.....dan klopt er iets niet. Dit soort metadata kan eenvoudig uit de nota's gehaald worden. Alles is gecodeerd. Waarom doen verzekeraars dit niet?Wij doen als verzekeraar regelmatig steekproeven! :) In het geval van een nota van een ziekenhuis gaat het soms om 10.000 declaraties van verschillende patiënten per nota. Als we dan 100 nota's controleren dan heb je het al snel over 1 miljoen declaraties die gecontroleerd worden! ;)
In het geval van een apotheker worden in een steekproef de recepten opgevraagd van geleverde geneesmiddelen. Zonder recept geen vergoeding!

Ook moet het ziekenhuis zelf controles uitvoeren en bewijs aanleveren. Is een patiënt bij een arts, een arts assistent, chirurg of verpleegkundige geweest? Dat maakt allemaal verschil in de kosten.

We zoeken naar een manier zodat je zelf makkelijker kunt zien of een nota klopt. Heb je daar nog een tip over?

Monique
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
taapoemoh schreef:

ik heb door zknhuis voorgeschreven mdicijnen opgehaald bij de apotheek en de cholesterol meds geweigerd, de andere wel genomen. heb geen rekening gehad die gaat naar de fbto, dus ik weet niet wat daar op komt te staan. ik zou dus bij -mijn fbto- moeten kunnen zien wat er precies allemaal op de rekening staat en dat geldt dus voor alle rekeningenIn je declaratieoverzicht kun je precies zien welke medicatie in rekening is gebracht. Dit is dus eenvoudig te controleren! ;)

Monique
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
Fransvanrooij schreef:

Ik heb geantwoord dat klanten de nota moeten checken. Maar dat kan alleen als je als klant kunt begrijpen wat er op de nota staat. Daar mankeert nogal eens wat aan. Ik pleit er dus voor dat er een doorzichtig systeem ontstaat waardoor ook leken kunnen begrijpen wat er betaald moet worden en waarvoor. Dat zal uiteindelijk aan de andere kant, dus bij de zorgaanbieders, tot minder werk leiden, omdat nota's dan eenvoudiger dun nu zijn op te maken.
Frans van RooijEens hoor Frans! :)

Misschien ook een soort van zelfde lijst die nu beschikbaar is voor bijvoorbeeld tandartsen. Zo kun je precies zien wat er bij een bepaalde behandeling voor code hoort en wat deze mag kosten. Al is dat bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname nogal complex.

Feit is dat we niet kunnen verwachten van onze klanten dat ze weten wat een specialist rekent voor zijn behandeling. Maar misschien ook een idee dat een arts vooraf een offerte verstrekt voordat de behandeling plaats vindt? Spoedgevallen natuurlijk daar gelaten. Zo weet je ook precies wat dit voor invloed heeft op je eigen risico.

Monique
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
habijma schreef:

Fouten in zorgnota's is OOK verantwoordelijkheid van de klant. Je kunt niet van een verzekeraar verwachten dat die precies weet welke handelingen zijn uitgevoerd. Als een klant zich zorgen maakt over zijn eigen risico, zul je zelf mee moeten kijken naar de juistheid van een declaratie. Dit doe je ook als je een deuk in je auto rijdt, dan controleer je zelf ook of het juist is.Klopt, technisch controleren we de nota en bij een steekproef gaat hij helemaal door de controle. Maar dat is niet te doen voor alle nota's die wij krijgen. Het gaat een verzekerde ook aan dat er niet teveel betaald wordt!

Monique
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
rattaplan schreef:

Helemaal eens met HansT.
De patiënt is niet in staat om een zorgnota goed te kunnen controleren. Niet bekend is wat de tarieven zijn. Welke (be)handelingen er mogen worden gedeclareerd etc. etc.
Hiervoor dient de zorgverzekeraar te zorgen. Het is eigenlijk van de zotte dat dit nu niet al standaard gebeurd..
En dan nog gek vinden dat er miljoenen gefraudeerd wordt. De tijd dat we elkaar op onze mooie ogen kunnen geloven is wel voorbij.

Maargoed ik snap wel wat er achter zit.. De controle invoeren zou ook weer miljoenen gaan kosten aan arbeidsplaatsen e.d.
In deze tijd van bezuinigen natuurlijk not done. Ook niet als het miljoenen oplevert.
Goed de rekeningen worden toch wel betaald en als er tekort ontstaat verhogen we toch gewoon de premies weer en het eigen risico.Een zorgverzekeraar kan het medisch dossier van een patiënt niet inzien. De patiënt zelf mag dat wel! Daarom is het handig als de klant zelf de controle van de nota doet. Die weet immers precies welke behandeling hij gehad heeft? Wij geven via het declaratieoverzicht inzag in de details van de nota. Hier kan de klant zien behandeldata en type behandelingen zijn uitgevoerd.

Het is voor verzekeraars onmogelijk om alle nota's te controleren, dan zou de zorg onbetaalbaar worden. :(

Daarom zoeken we naar een oplossing om het samen te kunnen doen! :)

Monique
JohanWalter
Gids 1 jaar geleden
JohanWalter
FBTO: moet zorgen dat proces via de klant loopt. Ik vind het niets dat rekeningen rechtstreeks aan de verzekering wordt aangeboden. Zo kent de klant de zorgkosten ook niet. Zonder handtekening geen betaling.

De verzekringsmaatschappij moete zorgen dat klant rekening krijgt aangeboden dan wel in ieder geval kopie van rekening krijgt. Het huidige proces is misschien efficient maar in ieder geval total niet transparent. En transparantie hoort.
haag2015
Ontdekker 1 jaar geleden
haag2015
Monique schreef:

rattaplan schreef:

Helemaal eens met HansT.
De patiënt is niet in staat om een zorgnota goed te kunnen controleren. Niet bekend is wat de tarieven zijn. Welke (be)handelingen er mogen worden gedeclareerd etc. etc.
Hiervoor dient de zorgverzekeraar te zorgen. Het is eigenlijk van de zotte dat dit nu niet al standaard gebeurd..
En dan nog gek vinden dat er miljoenen gefraudeerd wordt. De tijd dat we elkaar op onze mooie ogen kunnen geloven is wel voorbij.

Maargoed ik snap wel wat er achter zit.. De controle invoeren zou ook weer miljoenen gaan kosten aan arbeidsplaatsen e.d.
In deze tijd van bezuinigen natuurlijk not done. Ook niet als het miljoenen oplevert.
Goed de rekeningen worden toch wel betaald en als er tekort ontstaat verhogen we toch gewoon de premies weer en het eigen risico.Een zorgverzekeraar kan het medisch dossier van een patiënt niet inzien. De patiënt zelf mag dat wel! Daarom is het handig als de klant zelf de controle van de nota doet. Die weet immers precies welke behandeling hij gehad heeft? Wij geven via het declaratieoverzicht inzag in de details van de nota. Hier kan de klant zien behandeldata en type behandelingen zijn uitgevoerd.

Het is voor verzekeraars onmogelijk om alle nota's te controleren, dan zou de zorg onbetaalbaar worden. :(

Daarom zoeken we naar een oplossing om het samen te kunnen doen! :)

Monique

haag2015
Ontdekker 1 jaar geleden
haag2015
Wat erg onhandig is dat het soms zeer vele maanden duurt voordat een declaratie door een ziekenhuis ingediend wordt. Als nou automatisch bij grotere bedragen vanaf zeg 500 euro er een mail gaat naar de verzekerde met het verzoek op mijnfbto de specificatie te controleren.
Nu wacht je maar totdat er een bericht komt dat er eigen risico automatisch geïncasseerd wordt. Je gaat niet steeds maar voor niks inloggen.
JeroenE
Gids 1 jaar geleden
JeroenE
De nota's moeten door de klant gecontroleerd worden. Ik vind trouwens dat dat bijna niet kan, mede doordat er allerlei code's staan die je niet kan controleren.

Bovendien zijn die kosten van de codes "het gemiddelde van de kosten van deze behandeling" volgens http://www.dezorgnota.nl. Daar kan je als klant dus al helemaal NIETS mee omdat je geen inzicht hebben de kosten die andere patiënten maken. Ik bedoel: dat jij maar 2 uur in het ziekenhuis bent geweest kan dat of a) heel snel zijn fo juist b) heel lang. Hoe moet je dan weten of de kosten redelijk zijn.

Nee, dat hebben de zorgverleners en zorgverzekeringen mooi zo ondoorzichtig gemaakt dat je er als patiënt niets kan mee kan, maar wel lekker je eigen risico mag betalen.
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
JeroenE schreef:

De nota's moeten door de klant gecontroleerd worden. Ik vind trouwens dat dat bijna niet kan, mede doordat er allerlei code's staan die je niet kan controleren.

Bovendien zijn die kosten van de codes "het gemiddelde van de kosten van deze behandeling" volgens http://www.dezorgnota.nl. Daar kan je als klant dus al helemaal NIETS mee omdat je geen inzicht hebben de kosten die andere patiënten maken. Ik bedoel: dat jij maar 2 uur in het ziekenhuis bent geweest kan dat of a) heel snel zijn fo juist b) heel lang. Hoe moet je dan weten of de kosten redelijk zijn.

Nee, dat hebben de zorgverleners en zorgverzekeringen mooi zo ondoorzichtig gemaakt dat je er als patiënt niets kan mee kan, maar wel lekker je eigen risico mag betalen.Op de nota staat ook een omschrijving van de behandeling.
Het gaat er in deze discussie niet om wat redelijk is qua kosten, maar het gaat erom dat de behandeling waarvoor je gefactureerd wordt, of je die ook hebt ondergaan.

Ik begrijp dat het voor een leek lastige materie is. Daarom proberen we een oplossing te vinden zodat we samen de kosten kunnen controleren! :)

Monique
margo040
Ontdekker 1 jaar geleden
margo040
ik wil best de nota's controleren maar dan dien ik wel de nota's te krijgen. Deze gaan nu rechtstreeks naar de verzekeraar en je weet niet wat er opstaat.

Ooit in een ver verleden, was toen particulier verzekerd met hoog eigen risico, heeft een ziekenhuis mij een nota van bijna € 1.000 gestuurd voor een dagopname terwijl ik maar 3 kwartier in het ziekenhuis was. Bij verhaal halen zeiden ze doodleuk dat hoef je toch zelf niet te betalen. Uiteindelijk na inschakelen van een hogere instantie wel een creditnota ontvangen. De behandeling kostte maar € 200.
JeroenE
Gids 1 jaar geleden
JeroenE
Monique schreef:

Op de nota staat ook een omschrijving van de behandeling.
Het gaat er in deze discussie niet om wat redelijk is qua kosten, maar het gaat erom dat de behandeling waarvoor je gefactureerd wordt, of je die ook hebt ondergaan.


Het is voor mij te lang geleden dat ik een daadwerkelijke nota heb gehad (gelukkig maar natuurlijk), dus ik kan helaas geen voorbeeld meer nakijken,

Maar die nota was destijds helemaal niet duidelijk. Natuurlijk er staat ook een omschrijving bij. Maar het is niet zo dat er staat "code 1234: gebroken schouder, kosten xxx euro". Nee, dat zijn 25 verschillende codes met allemaal verschillende omschrijvingen en bedragen waarvan je van de helft niet weet wat het is.

Dat ik mijn schouder had gebroken weet ik natuurlijk ook wel. Maar hoe kan ik weten of al die codes ook daadwerkelijk goed zijn?
Roelof43
Pionier 1 jaar geleden
Roelof43
Er wordt wel altijd geld van mijn rekening afgeschreven voor medicijnen, behandelingen en een ziekenhuisopname, maar de rekeningen zijn steeds rechtstreeks naar de FBTO gegaan. Ik heb de rekeningen nooit gezien en moet dus maar aannemen dat de FBTO een controle uitvoert en daarna mijn (hoogste) eigen risico belast.
Ik zou eigenlijk wel graag zien wie wat in rekening brengt.
Monique
Moderator 1 jaar geleden
MoniqueMonique
Roelof43 schreef:

Er wordt wel altijd geld van mijn rekening afgeschreven voor medicijnen, behandelingen en een ziekenhuisopname, maar de rekeningen zijn steeds rechtstreeks naar de FBTO gegaan. Ik heb de rekeningen nooit gezien en moet dus maar aannemen dat de FBTO een controle uitvoert en daarna mijn (hoogste) eigen risico belast.
Ik zou eigenlijk wel graag zien wie wat in rekening brengt.Alle nota's die wij krijgen van zorgverleners komen in je declaratieoverzicht te staan. Je kunt deze bekijken door in te loggen met je DigiD code.
Daar kun je de nota's ook controleren.

Monique
Roelof43
Pionier 1 jaar geleden
Roelof43
Monique schreef:

Roelof43 schreef:

Er wordt wel altijd geld van mijn rekening afgeschreven voor medicijnen, behandelingen en een ziekenhuisopname, maar de rekeningen zijn steeds rechtstreeks naar de FBTO gegaan. Ik heb de rekeningen nooit gezien en moet dus maar aannemen dat de FBTO een controle uitvoert en daarna mijn (hoogste) eigen risico belast.
Ik zou eigenlijk wel graag zien wie wat in rekening brengt.Alle nota's die wij krijgen van zorgverleners komen in je declaratieoverzicht te staan. Je kunt deze bekijken door in te loggen met je DigiD code.
Daar kun je de nota's ook controleren.

MoniqueIn juli kan ik een nota zien van Eurocross Care (betreffende een ziekenhuisopname in Bali).
Er wordt alleen een bedrag van 2530,42 Euro genoemd; een specificatie is niet te vinden. Hoe kan ik dan controleren?
Roelof43
Pionier 8 maanden geleden
Roelof43
Roelof43 schreef:

Monique schreef:

Roelof43 schreef:

Er wordt wel altijd geld van mijn rekening afgeschreven voor medicijnen, behandelingen en een ziekenhuisopname, maar de rekeningen zijn steeds rechtstreeks naar de FBTO gegaan. Ik heb de rekeningen nooit gezien en moet dus maar aannemen dat de FBTO een controle uitvoert en daarna mijn (hoogste) eigen risico belast.
Ik zou eigenlijk wel graag zien wie wat in rekening brengt.Alle nota's die wij krijgen van zorgverleners komen in je declaratieoverzicht te staan. Je kunt deze bekijken door in te loggen met je DigiD code.
Daar kun je de nota's ook controleren.

MoniqueIn juli kan ik een nota zien van Eurocross Care (betreffende een ziekenhuisopname in Bali).
Er wordt alleen een bedrag van 2530,42 Euro genoemd; een specificatie is niet te vinden. Hoe kan ik dan controleren?

Roelof43
Pionier 8 maanden geleden
Roelof43
Waar blijft de reactie op mijn antwoord op jullie reactievan drie maanden geleden?:?

Reageer op dit onderzoek

Bezig met uploaden:
0%
Bladeren
Als de URL correct is, zal hier een voorbeeld verschijnen. Grote afbeeldingen duren soms iets langer voordat deze geladen zijn.
 • :D
 • :?
 • :cool:
 • :S
 • :(
 • :@
 • :$
 • :8
 • :)
 • :P
 • ;)
Bekijk mobiele versie